Адвокат

alt

Системний гербіцид грунтової дії для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур’янами в посівах овочевих культур.

Діюча речовина:

метрибузин, 600 г/л

Виробник:

Петерс енд Бург КФТ, Угорщина

Формуляція:

концентрат суспензії

Тарна одиниця:

каністра 5л.

Діюча Речовини препарату Надходить в рослини бур'янів в основном через Коренєву систему та частково через надземну вегетативну масу. За росліні пошірюється з вісхіднім струмом Речовини (по ксілемі).

Метрибузин є інгібітором фотосинтезу системи II. Чутліві рослини бур'янів гинут унаслідок Порушення процесса фотосинтезу.

Діюча речовина препарату надходить в рослини бур'янів переважно через кореневу систему та частково через надземну вегетативну масу. По рослині поширюється з висхідним током речовин (по ксилемі). Метрибузин є інгібітором фотосинтезу системи II.

Чутливі рослини бур'янів гинуть унаслідок порушення процесу фотосинтезу.

Препарат вносять як досходово, за допомогою наземних оприскувачів одразу після посіву до появи сходів культурних рослин, так і після появи сходів культурних рослин коли є небезпека появи нової хвилі бур'янів.

Не використовувати препарат на легких ґрунтах, що містять гумусу менше 2%

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Об'єкт, проти якого обробляється

Особливості

застосування

Картопля

0,5 - 1,1

Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни

Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Томати безрозсадні

0,3 - 0,5

Обприскування у фазі 2 - 4 листків культури

Томати розсадні

0,5 - 0,7

Обприскування до висаджу­вання розсади у грунт або через 15-20 днів після висадки розсади

Соя

0,7

Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Кукурудза, одноразове внесення

(0,8 - 1,0)*

Обприскування ґрунту до появи сходів культури

0,3 - 0,5

Обприскування у фазі 3 - 5 листків культури

Кукурудза, дворазове внесення

0,5

Перше внесення - обприскування ґрунту до появи сходів культури

0,3 - 0,5

Друге внесення - обприскування у фазі 3 - 5 листків культури

* - дана норма є максимальною для кукурудзи, тому подальше застосування Адвокату під час вегетації забороняється

При досходовому внесенні препарату 300 - 400 л/га.

При післясходовому внесенні препарату 200 - 300 л/га.

Ефективність препарату корелюється з температурою повітря та ґрунту. З її підвищенням зростає ефективність. Але оптимальною є позначка 20-25 °С.

Культура

Норма витрати препарату, л/га

Період застосування

Люцерна другого року

1,4

До відростання

1,1

При висоті 10-15 см

Озимі зернові

0,2 - 0,3

Обприскування культури у фазі 2-4 листків (восени)

0,15

Кущіння (навесні)

Горох

0,3 - 0,5

Обприскування культури у фазі 1-3 листків

Люпин

0,3 - 0,4

Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Морква

0,3 - 0,5

Обприскування культури у фазі кореня «олівець»

Препарат впливає лише на ті рослини бур’янів, які проростають з насіння. Якщо на момент унесення препарату рослини бур’янів проросли та утворили справжні листки, ефективність контролю таких бур’янів істотно знижується.

Препарат можливо вносити як до появи сходів культурних рослин, так і після їх появи. При досходовому застосуванні препарату (як і інших гербіцидів ґрунтової дії) тип ґрунту, вміст у ньому органічної речовини, а також погодні умови можуть істотно вплинути на дію гербіциду.

У залежності від типу ґрунту, препарат рекомендовано застосовувати таким чином:

  • На легких ґрунтах — 0,5–0,6 л/га.
  • На середніх ґрунтах — 0,6–0,75 л/га.
  • На важких ґрунтах — 0,75–1,1 л/га.

Досходове застосування. Препарат вносять за допомогою наземних обприскувачів одразу після посіву, до появи сходів культурних рослин. Не рекомендовано проводити загортання препарату в грунт.
Післясходове застосування. На посівах картоплі препарат вносять при висоті культури 5–10см з нормою витрати 0,5 л/га.

На посівах томатів препарат вносять таким чином:

  • томати розсадні — після укорінення розсади (на 10–20 день після висаджування розсади); при цьому рослини томатів мають бути в фазі 4–6 справжніх листків.
  • томати безрозсадні — після появи сходів культурних росли, коли культурні рослини сформували 4–6 листків;

На томатах безрозсадних також можна проводити внесення препарату в два етапи:

  • перший етап — одразу після посіву, до появи сходів культурних рослин з нормою витрати препарату 0,3 л/га;
  • другий етап — у фазу 4–6 справжніх листків у культурних рослин з нормою витрати препарату 0,4–0,5 л/га.

При застосуванні препарату на дію гербіциду істотно впливає тип ґрунту та вміст органічної речовини. Тому максимальні дози препарату вносять на важких, по механічному складу ґрунтах, мінімальні - на легких.

На посівах картоплі препарат вносять, як правило, до сходів культури, але можливе післясходове застосування препарату - за висоти рослин до 5 - 10 см з нормою витрати 0,5 л/га.

На томатах безрозсадних також можна проводити внесення препарату в два етапи:

■ перший етап - одразу після посіву, до появи сходів культурних рослин з нормою витрати препарату 0,3 л/га;

■ другий етап - у фазу 4 - 6 справжніх листків у культурних рослин з нормою витрати препа­рату 0,4 - 0,5 л/га.

Не всі сорти культурних рослин (ранньостиглі сорти картоплі, деякі сорти томатів, сої) однаково реагують на дію метрибузину. Тому бажано завчасно уточнювати у компанії виробника насіннє­вого матеріалу рівень стійкості того чи іншого сорту до діючої речовини метрибузин. Несприятливі умови для росту та розвитку культурних рослин (знижені температури, посуха, умови надмірного зволоження, приморозки) під час застосування препарату можуть знижувати стійкість культури до дії гербіциду.

При застосуванні препарату в період переростання культурних рослин спостерігається зміна кольору листків (колір листків варіює від світло-зеленого до жовтуватого). Такі ознаки прохо­дять впродовж 10-15 днів і, як правило, суттєво не впливають на врожайність культури.

Розпад препарату в ґрунті, за сприятливих умов відбувається впродовж 1-3 місяців.

Швидкість розпаду гербіциду в ґрунті обумовлюється наступними факторами - наявністю доступної вологи, рівнем pH ґрунту (особливо за умов лужної реакції рН>7), механічним складом ґрунту, активністю мікроорганізмів, тощо. Всі ці фактори, як поодинці так і сумісно, можуть вплинути на безпеку наступної культури сівозміни. Тому:

■      На наступний рік на полях, де використовувався даний гербіцид, не рекомендовано висівати цибулю, салат, огірки, буряки та культурні рослини з родини Капустяні /Хрестоцвіті.

■      У разі пересіву поля, на якому було внесено гербіцид АДВОКАТ дозволяється висівати:

через 2 місяці - картоплю;

через 3 місяці - зернові, зернобобові кукурудза, люцерну, конюшину, соняшник.

Характерна ознака дії препарату - знебарвлення рослин бур'янів. Зазвичай бур'яни знищуються на етапі їх проростання з насіння. При післясходовому застосуванні загибель бур'янів відбу­вається впродовж 10-20 діб після внесення препарату. Період захисної дії при до сходовому внесенні триває 1-2 місяці, в залеж­ності від погодних умов та запасів насіння бур'янів в ґрунті.

■      Не рекомендовано проводити внесення препарату безпосередньо перед дощем, поливом чи обробкою ґрунту.

■      Не рекомендовано проводити внесення препарату впродовж 3 днів після погодних умов із зниженими температурами повітря та надмірним зволоженням.

■      Незалежно від норми витрати препарату та методу його внесення, друге внесення даного гербіциду проводять не раніше ніж через 14 днів після першого.

■      Не рекомендовано проводити післясходове внесення препарату на ранньостиглих сортах картоплі без узгодження із компанією-виробником насіннєвого матеріалу.

■      Загортання препарату в ґрунт не рекомендовано.

■      Низькі температури ґрунту та повітря під час застосування Адвокату як гербіциду ґрунтової дії суттєво знижують ефективність його дії.

Назва бур’яну

при застосуванні з нормою,

л/га

Назва бур’яну

при застосуванні з нормою,

л/га

до сходів (ґрунтова дія)

По сходах

до сходів (ґрунтова дія)

По сходах

0,5

0,75

1,0

0,5

0,5

0,75

1,0

0,5

Дводольні бур'яни

Амброзія полинолиста

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Льонок звичайний

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Березка польова

С

С

С

С

Молочай, види

С

С

С

С

Вероніка види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Нетреба, види

ПЧ

ПЧ

Ч

Ч

Волошка синя

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Жовтий осот городній

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Галінсога дрібноквіткова

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Жовтий осот польовий

С

С

С

С

Гірчиця польова

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Осот рожевий

С

С

С

С

Грицики звичайні

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Паслін чорний

С

С

ПЧ

ПЧ

Дурман звичайний

ПЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Переліска однорічна

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Жабрій, види

Ч

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Підмаренник чіпкий

С

С

С

С

Зірочник середній

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Роман, види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Калачики, види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Ромашка, види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Глуха кропива, види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Рутка Шлейхера

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Кульбаба лікарська

ПЧ

ПЧ

Ч

Ч

Соняшник, падалиця

С

С

ПЧ

С

Курячі очки польові

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Фіалка польова

Ч

ДЧ

ДЧ

Ч

Лобода біла

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Череда трироздільна

Ч

ДЧ

ДЧ

ПЧ

Лутига розлога

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Щириця, види

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Однорічні злакові бур'яни

Вівсюг звичайний

С

ПЧ

ПЧ

ПЧ

Просо куряче

С

ПЧ

ПЧ

ПЧ

Сорго Алепське (Гумай)

С

С

С

С

Просо напівквітуче

ПЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

Мишій, види

ПЧ

ПЧ

ПЧ

ПЧ

Просо селянське

С

ПЧ

ПЧ

ПЧ

Пальчатка, види

ПЧ

ДЧ

ДЧ

ПЧ

Свинорій пальчастий

С

С

С

С

Пирій повзучий

С

С

С

С

 

 

 

 

 

 

дуже чутливі

ДЧ

чутливі

Ч

помірно чутливі

ПЧ

стійкі

С

 

Характерна ознака дії препарату - знебарвлення рослин бур'янів. Зазвичай бур'яни знищуються на етапі їх проростання з насіння. При післясходовому застосуванні загибель бур'янів відбу­вається впродовж 10-20 діб після внесення препарату. Період захисної дії при до сходовому внесенні триває 1-2 місяці, в залеж­ності від погодних умов та запасів насіння бур'янів в ґрунті.

Поверхня поля повинна бути вирівняною, мати дрібногрудкувату структуру. Ґрунт на поверхні поля до внесення препарату має добре осісти. Після внесення препарату, слід утриматись від проведення механічних обробок впродовж максимально можливого терміну.


alt
Зворотній
зв'язок